Afvalinzameling als wapen in de strijd tegen files?
Vroeger liep een ratelaar voor de vuilophaler met zijn handkar uit om de mensen te waarschuwen dat het vuilnis gebracht kon worden. Tegenwoordig gaat dat wel anders. Dagelijks zijn er afvalinzamelaars met voertuigen op pad om steden schoon te houden en leefbaar te maken.

Dat inzamelen zelf gaat ook steeds milieuvriendelijker. Zo rijden er in Amsterdam elektrische autootjes over het tramnetwerk om goederen naar winkels te brengen die dan op de terugweg het afval van de winkels meenemen. Dat scheelt heel wat autoverkeer in de stad. Goed voor het milieu en het verminderen van files.